Lossi ajalugu

8.10.14
 
1582 – ürikutes mainitakse Kuremaad  (KORYMEK)
Kurremois, Jensel, Jenselhof – teised kasutusel olnud nimed
 
16. saj keskpaik – rajati Kuremaa mõis
19. saj keskpaik – Palamuse kihelkonna suurim mõis, väärtust hinnati 70 000 hõberublale
 
1834 – maamarssal Aleksander von Oettingen omandab Kuremaa mõisa
1837-1843 – ehitati Kuremaa loss
 
5. jaanuar 1844 – maja sissepühitsemine
 
1935 – lossi ümberehitamine
 
1920 – mõisas avati üheaastase õppeajaga karjakasvatuskool karjatalitajate ja karjapidajate ettevalmistamiseks
 
17. jaanuar 1921 - algas õppetöö 6 õpilasega. Veel samal aastal  avati Kuremaal ka  piimanduskool meierite ettevalmistamiseks
 
1922 - luuakse karjakontrollassistentide eriklass, piimanduskool meierite ettevalmistamiseks
 
1932 - Karjakontrollassistentide kool
 
1944 - Kuremaa Zootehnikum
 
1947 -  Kuremaa Loomakasvatustehnikum
 
1950 - 1956 tegutses 1-aastase õppeajaga põllumajanduskool
 
1961 - Kuremaa Põllumajandustehnikum
 
1966 - Kuremaa Sovhoostehnikum
 
29. septembril 1992. a - Kuremaa Põllumajandustehnikum
 
19. veebruar 2004 - Eesti Vabariigi valitsuse korraldus Kuremaa Põllumajandustehnikumi ja Luua Metsanduskooli liitmiseks alates 2004.a septembrist ning Kuremaa Põllumajandustehnikumi tegevuse lõpetamiseks
 
2005 - Haridus- ja Teadusministeerium andis Kuremaa Põllumajandustehnikumi varad üle Jõgeva valla omandisse
 
15. juunil 2006 -  Kuremaa tehnikumi vilistlaste kokkutulek
16. juulil 2011 -   Kuremaa tehnikumi vilistlaste kokkutulek
Toimetaja: RAUL ORAV