Eesmärk:
1) pakkuda elanikele võimalust võistelda mälumängus
2) selgitada välja parimad mälumängu võistkonnad/parim võistkond

Aeg ja koht:
Võistlushooaeg on käesoleva aasta jaanuarikuust kuni maikuuni ja
septembrikuust kuni detsembrikuuni- igas kuus üks kord/ jälgi Kuremaa Lossi
FB ja kodulehte www.kuremaaloss.ee

Kõik mängud toimuvad Kuremaa Lossis

Juhtimine ja korraldamine
Võistlusi viib läbi Kuremaa Loss ja küsimusi koostab Rait Kalda.
Iga voor koosneb kolmeteistkümnest küsimusest, mis haaravad filmi, variat,
kunsti, muusikat , aktuaalsed tähtpäevad, ajalugu.
Enne mälumängu toimub alati korraldajate poolt valitud filmi vaatamine,
mälumängu küsimused tulevad osaliselt ka filmiga seotud teemadest.

Osavõtjad:
Osa võivad võtta kõik vabalt moodustatud kolmeliikmelised võistkonnad.
Et osaleda kogu sarjas, peab olema kohal esmalt registreeritud võistkonnast
alati üks.

Võitja selgitamine:
Iga vooru järgi selgitatakse selle mängu võitja. Kohapunkte antakse I koht 10
punkti, II koht 8 p. III koht 6 p, IV koht 4 p, V koht 2 p.
Kuremaa mälumängu seeriavõistluse punktid liidetakse ja üldvõitja selgub
detsembris.

Autasustamine:
Kolme parimat võistkonda autasustatakse meenete ja nänniga igakuisel
mälumängu võistlusel. Sarja üldvõitjat ning teist ja kolmandat kohta
autasustatakse diplomi ja auhindadega detsembris.

Üldiselt
Mälumängu korraldajal on õigus muuta vajadusel juhendit .